ابزار رایگان وبلاگ

dehyari hararan bam - جمعیت روستای هراران از سال 1345 تا سال 1385

تصویر ثابت

تاريخ : چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۱ | 12:48 | نويسنده : عزیزالله دریجانی

با توجه به سابقه سکونت در این روستا و وجود آمار سرشماری دهه های گذشته ، بررسی تغییر و تحولات جمعیتی به آسانی صورت گرفته و لذا در راستای تحلیل جمعیت از داده های آماری دوره های سرشماری 45 تا 85 سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران و آمار ایران و آمار خانه بهداشت روستا در سال 85 استفاده شده است

دهه 55 45 : جمعیت روستای هراراون از 24 نفر در سال 45 به 48 نفر در سال 55 افزایش یافته است . با افزایش جمعیت تعداد خانواره نیز افزایش یافته است . نرخ رشد این دوره معادل 2/7 درصد برآورد می گردد.

دهه 65 55 : در آمار سال 65 جمعیت روستا با کاهش همراه شده و به 20 نفر در این سال کاهش یافته است . تعداد خانوار های روستا از 9 نفر در سال 55 به 4 خانوار در سال 65 کاهش یافته است . این دوره تنها دوره ای است که جمعیت روستا با کاهش همراه شده است.

دهه 75 65 : جمعیت روستا طی دهه اخیر با افزایش همراه شده و به 48 نفر در سال 1375 افزایش یافته است و به تناسب آن نیز تعداد و بعد خانوار نیز افزایش یافته است . جمعیت و خانوار های روستا در سرشماری سال 75 برابر با دهه 55 بوده است.

دهه 85 75 : با توجه به آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دهه 85 75 افزایش جمعیت همچنان مشاهده میش ود . نرخ رشد این دهه معادل 1/17 درصد می باشد. به طوری که جمعیت از 48 نفر به 233 نفر افزایش یافته است . تعداد خانوار نیز به تناسب افزایش جمعیت رشد داشته است . اما بعد خانوار دارای کاهش بوده است که از 3/5 به 4/3 نفر کاهش یافته است . این کاهش بعد خانوار را می توان با اعمال برنامه های تنظیم جمعیت از سوی ارگانهای مربوطه و مرگ های برخی از اعضای خانواده ناشی از زلزله بم همسو دانست .

سالهای 85 89 : در این سالها نیز بنا بر اطلاعات خانه بهداشت روستا جمعیت روستای هرارون با افزایش مواجه بوده است . جمعیت روستا از 233 نفر در سال 1385 به 231 نفر در سال 1389 افزایش یافته و به تناسب آن نیز تعداد خانوار نیز به 97 خانوار افزایش یافته است . اما در بعد خانوار تغییر چندانی رخ نداده و ثابت مانده است . دلیل این رشد جمعیت روستای هرارون را در دهه های اخیر می توان به افزایش مهاجرت از روستاهای اطراف به این روستا و همجواری با شهر بم در راستای استفاده از مزایا و امکانات شهری بم و ... بیان کرد


برچسب‌ها: درباره روستا